577 733 686, ul. Tarnogórska 30/1, 44-100 Gliwice kontakt@dento.com.pl

Sedacja wziewna czyli gaz rozweselający

Stanowi alternatywę dla osób, które panicznie boją się wizyty u stomatologa.

Jest to bezpieczna metoda walki z dentofobią która dotyczy zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Polega na wdychaniu kontrolowanej dawki tlenu oraz podtlenku azotu co pozwala na uzyskanie pełnego odprężenia, redukując tym samym stres towarzyszący wizycie. Jednocześnie pozwala obniżyć próg wyczuwalnego bólu, nie dając przy tym efektów ubocznych.

Nie jest to znieczulenie ogólne, przez cały czas jest utrzymywany kontakt z pacjentem. Najczęściej lęk przed dentystą występuje u dzieci objawiając się całkowitym brakiem współpracy z lekarzem. Należy jednak pamiętać iż sedacja wziewna nie jest metodą niezawodną.

Zdarzają się przypadki że pomimo zastosowania podtlenku azotu, dziecko zaczyna protestować i nie udaje się wykonać zaplanowanego leczenia. W takiej sytuacji, przerywamy zabieg i próbujemy go powtórzyć za jakiś czas. Jeżeli na kolejnych wizytach sytuacja się powtarza należy wykonać leczenie w znieczuleniu ogólnym.

Dziecko nie powinno spożywać posiłków na 2 godziny przed zabiegiem.

Przeciwwskazania

  • przerost migdałków gardłowych
  • katar
  • I trymestr ciąży
  • choroby psychiczne
  • porfiria, miastenia gravis, stwardnienie rozsiane
  • alkoholizm
  • ciężkie choroby płuc np. rozedma płuc, rozstrzenie oskrzeli
  • pacjent niezdolny do współpracy
Zadzwoń
Lokalizacja